Cenaclul "Serfioti"

foto by Adrian Mociulschi

 VASILIU  FLORIN VLAD SEBASTIAN

   

 "Nici unul dintre noi, seniorii ca să zic aşa, nu suntem perfect sănătoşi, dar n-am "văduvit" niciodată teatrul de prezenţa noastră." NUME SCENĂ: VLAD VASILIU
    DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 29.10.1946, Bucureşti;
    STAREA CIVILĂ: căsătorit, doi copii;
   

    STUDII:
    Liceul "Dimitrie Cantemir" Bucureşti;
    I.A.T.C. "I.L. Caragiale" Bucureşti - Facultatea de Teatru - secţia
    actorie (1968-1973).

    ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
    Teatrul Mic Bucuresti - actor corp ansamblu 1964-1969;
    1965
    - "Incidentul de la Vichy" de Arthur Miller; regia: D.D. Neleanu; rol: Băiatul;
    - "Ruy Blas" de Victor Hugo; regia: C. Codrescu; rol: Alcadele alguazililor;
    1967
    - "Richard II" de W. Shakespeare; regia: Radu Penciulescu; rol: Pajul, suita lui Bolinbroke;
    1968
    - "Simple coincidenţe" de Paul Everac; regia: Ion Cojar, rol: Viki;
    - "Emigrantul din Brisbane" regia: Valeriu Moisescu;
    Teatrul "Valea Jiului" Petroşani - actor 1973-1975;
    1973
    - "Jocul de-a vacanţa" de Mihail Sebastian; regia: I. Simionescu; rol: Jeff;
    - "Cornada" de A. Sastre; regia: Adrian Lupu; rol: Rafael Pastor;
    1974
    - "Amurgul acela violet" de I.D. Sârbu; regia: Letiţia Popa;
    - "Odă omului", poem dramatic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
    - "Chiţimia" de Ion Băieşu; regia: I. Simionescu; asistent regie artistica "Chiţimia II"
    - "Jurământul străbunilor", montaj artistic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu
    1975
    - "Georges Dandin", de Moliere; regia: Adrian Lupu; rol: Lubin
    Teatrul Dramatic Galaţi - actor 1975 şi in prezent;
    1975 - Director Mihai Mihail
    - "Gimnastică sentimentală" de V. Voiculescu; regia: Petre Popescu; rol: Garconul;
    - "Ne cheamă pământul" de O. Goga, V. Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
    - "Acum şi în cele din urmă" de Th. Mănescu; regia: G. Rada; rol: Maiorul;
    1976
    - "Băiatul de aur" de Clifford Odets; regia: G. Rada; rol: Lewis;
    - "Chiriţa în provincie" de V. Alecsandri; regia: A.K. Stoica; rol: Leonaş;
    - "Groapa" de Eugen Barbu; regia: A.K. Stoica; rol: Oacă, iar din 1980: Paraschiv; regizor secund: Vlad Vasiliu;
    - "Dl. Puntila si sluga sa, Matti" de B. Brecht; regia: Adrian Lupu; rol: muncitorul amărât;
    - "File din istoria neamului" de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu; spectacol de sunet şi lumină (statuia Cuza);
    1977
    - "A XII-a noapte" de W. Shakespeare; regia: G. Rada; rol: Sebastian;
    - "Sângele" de H. Lovinescu; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Haller, iar din 1980: Hoinarul;
    - "Viforul" de B. Şt. Delavrancea; regia: N. Scarlat; rol: Balaş;
    - "Acţiunea Potapov" de Alex. Ghelman; regia: G. Rada; rol: Liubaev;
    1978
    - "Casa cea nouă" de C. Goldoni; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Lorenzino;
    - "Rugăciune pentru un disc-jockey" de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile (disc-jockey-ul);
    - "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale; regia: N. Scarlat; rol: Popescu;
    Teatrul Dramatic Galaţi
    1979
    - "Frank al V-lea" de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Frank al VI-lea;
    - "Avram Iancu" de L. Blaga; regia: Adrian Lupu; rol: Schuller, Aghiotantul imperial;
    - "Semnat indescifrabil, Mitică" de Dan Plăeşu; regia P. Popescu;
    - "Ancheta din zori" de B. Puşca; regia: Mihai Mihail;
    1980
    - "Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor" de Suto Andras; regia: Adrian Lupu;
    - "Iluzia optică" de D. Solomon; regia: N. Scarlat; rol: Orest;
    - "D-ra Nastasia" de G.M. Zamfirescu; regia: Adrian Lupu; rol: Luca;
    - "Hoţul de vulturi" de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile;
    - "Căsătoria" de N.V. Gogol; regia: M. Mucenic; rol: Podkolesin;
    1981
    - "Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic" de A. Dohotaru; regia: P.Popescu;
    - "Soldatul Svejk" de J. Hasek; regia: I. Maximilian; rol: Pezzlar, Kotatko, Soldatul;
    1982
    - "Micul infern" de M. Stefanescu; regia: Dan Stoica; rol: Curtezanul;
    - "Ciudatul rol al întâmplării" de Ion Băieşu; regia: M. Klein; rol: Ospătarul;
    1983
    - "Rezervaţia de pelicani" de D.R. Popescu; regia: Dan Stoica; rol: Olcică;
    - "Cel ce e laş în dragoste" de Iles Endre; regia: Dan Stoica; rol: Kerner Zoltan;
    - "Titanic Vals" de T. Muşatescu; regia: A. Brădeanu; rol: Petre Dinu;
    1984
    - "O casă onorabilă" de H. Lovinescu; regia: P. Popescu;
    1985
    - "Cetăţeanul invizibil" de D. Solomon; regia: V.I. Frunză; rol: Kostea;
    1986
    - "Dulcile, amare bucurii" de Dina Cocea; regia: Val Paraschiv; rol: Ionel;
    - "Hanul de la răscruce" de H. Lovinescu; regia: Carmen Veştemeanu; rol: Muncitorul;
    - "Operaţiunea Delta" de M. Lerian; regia: G. Jora;
    1987
    - "Io, Mircea Voievod" de D. Tărchilă; regia: Gh. Jora; rol: Mihail;
    - "Noaptea încurcăturilor" de O. Goldsmith; regia: V.I. Frunză; rol: George Hastings;
    1988
    - "Femeia îndărătnică" de W. Shakespeare; regia: Gh. Jora
    - "Milionarul sărac" de T. Popescu; regia: P. Popescu;
    1989
    - "Don Juan" de Moliere; regia: V.I. Frunză;
    - "A treia ţeapă" de M. Sorescu; regia: Gh. Jora
    - "Octombrie cu ghiocei" de D. Plăeşu; regia: V. Vasilescu;
    1990 - Director: Vlad Vasiliu
    - "Ah, Parisul! Ah, femeile!" de A. Roussin; regia: Gh. Jora;
    1991
    - "Salomeea" de O. Wilde; regia: Gh. Jora; rol: Ioan;
    - "Jurnalul unui ticalos" de A.N. Ostrovski; regia: Adrian Lupu;
    1992 - Director: Adrian Lupu
    - "Libertate la Bremen" de R.W. Fassbinder; regia: Adrian Lupu;
    - "Dublă nestatornicie" de Marivaux; regia: Adrian Lupu;

    Teatrul Dramatic Galaţi
    1993
    - "Jacques şi stăpânul său" de M. Kundera; regia: Adrian Lupu;
    - "Timon din Atena" de W. Shakespeare; regia: Gh. Miletineanu;
    - "Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie!" de R. Iftimovici; regia: Dan Alecsandrescu; rol: El;
    1994
    - "Vizita bătrânei doamne" de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Prof. de muzică;
    - "Cina" de I. Kambanellis; regia: Y. Veakis; rol: Oreste;
    - "Nasul" de N.V. Gogol; regia: D. Roman; rol: Kovaleov;
    1995
    - "Farse în carnaval" de H. Sachs; regia: C. Munteanu;
    - "Fizicienii" de Fr. Durenmatt; regia: D. Manole; rol: Mobius;
    1996
    - "Credinţă, dragoste, speranţă" de Odon von Horvarth; regia: Adrian Lupu;
    1997
    - "Arden din Kent" de un anonim englez sec. XVI; regia: C. Juncu;
    - "Şcoala nevestelor" de Moliere; regia: D. Mihăilescu
    - "Hop, Signor!" de M. de Ghelderode; regia: Vasile Nedelcu;
    1998
    - "...ESCU" de T. Muşatescu; regia: Dinu Cernescu; rol: Decebal Micşulescu
    1999
    - "Proscrisa" de Saviana Stănescu; regia: Vasile Nedelcu; rol: El;
    - "Gaiţele" de Al. Kiriţescu; regia: Cristian Ioan; rol: Mircea Aldea;
    2000 - Director: Mihai Mihail
    - "Norocul" de I. Valjan; regia: Dinu Cernescu;
    - "Eşafodul" de George Astaloş; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Cloşarul
    2001
    - "Becket" de J. Anouilh; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Becket
    2003
    - "Romeo şi Julieta" de W. Shakespeare; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Pastorul;
    - "Steaua fără nume" de M. Sebastian; regia: George Motoi, rol: Grig
    2004
    - "A XII-a noapte" de W. Shakespeare; regia: Dan Tudor; rol: Sir Toby
    2005
    - "Scandal în culise" de M. Frayn; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Hoţul;
    - "Duelistul" de Petre Barbu; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Profesorul
    Septembrie 2005 - Director: Vlad Vasiliu
    2006
    - "Mesterul Manole" scenariu de Cătălin Vasiliu; regia: Cătălin Vasiliu.
    2008
    - "Afacerea Protar (Ultima oră)" de Mihail Sebastian; regia: George Motoi.
    2009
    - "Lecţia" de Eugène Ionesco; regia: Ţino Geirun.
    2010
    - "Regele Ioan" de William Shakespeare, regia: Cătălin Vasiliu.
    - "Hora iubirilor" de Arthur Schnitzler; regia: Ţino Geirun.
    2011
    - "Diavolul şi moartea" de Peter Turinni; un spectacol de Ulf Duckelmann
    - "Fiarele" de Virgil Tănase, regia Virgil Tănase.
    - "Woyzeck" de Georg Büchner, regia artistică: Geirun Ţino.
    2012
    - "Nebuna din Chaillot" de Jean Giraudoux; regia: Geirun Ţino
    - "Năpasta" de I.L. Caragiale, direcția de scenă: Adi Carauleanu.
    2014
    - "Pana de automobil" după Friederich Durenmatt; regia artistică: Radu Nichifor
    - "Banda lui Moebius" de Octavian Miclescu; regia artistica: Cătălin Vasiliu.


    Interpret a aproximativ 100 de roluri;
    Regizor secund, regizor diferite spectacole;
    Scenarist, regizor, interpret, spectacole de poezie;profesor Şcoala Populară de Arte - actorie, regie teatru, montaj, brigadă 1977-1989;
cursuri pregatire instructori culturali;Instructor al unor formaţii de amatori- multiple premii la concursuri, festivaluri naţionale;

Autor a 2 piese de teatru, versuri, articole - Teatrul "Maria Filotti" Brăila, premiera piesei "Moş Teaca", adaptare dupa opera lui A. Bacalbasa - februarie 1986;
22 decembrie 1989 - Vicepreşedinte Comitet Revoluţionar Provizoriu al Judeţului Galaţi (F.S.N.) pe probleme de propagandă, culte, cultura, invăţământ;
3 ianuarie 1990-mai 1990 - F.S.N.-C.P.U.N. (Comisia Cultură-Invăţământ);
Februarie 1990-septembrie 1991 - Director interimar Teatrul Dramatic Galati;
1990-1991 - Organizator al unor delegaţii şi turnee în Republica Moldova;
August 1990 - Organizator al primului "Pod de flori" la Gura Prut-Giurgiuleşti (actiune culturală româno-moldovenească);
Iulie 1991 - Membru fondator al Ligii Luptătorilor din Decembrie '89 Galaţi (Vicepreşedinte);
Membru in Asociaţiile "Salvati Copiii" şi "Pro Basarabia şi Bucovina"
1992- reporter legitimat la săptămânalul "Imparţial", articole socio-culturale;
Din 1993 până in prezent - Preşedinte L.N.L.D. '89 Galaţi
Octombrie 1995 - Organizator al vizitei Reginei Ana în Galaţi;
Mai 1996 - împuternicit cu organizarea filialei Partidului "Alternativa României";
15 septembrie 1996-ianuarie 1999 - lider al filialei P.A.R. Galati (U.F.D.);
Septembrie 1996-iunie 2000 - inspector specialitate la Inspectoratul pentru Cultură Galaţi;
Decembrie 1999 - pune bazele Centrului Cultural "Dunărea de Jos";
Iunie 2000-mai 2001 - Director Centrul Cultural "Dunărea de Jos";
Mai 2000 - Vicepreşedinte CORD Galaţi;
1 octombrie 2002 - Preşedinte CORD Galaţi;
2003-2004 Redactor-şef săptămânalul "Mesagerul";
15 septembrie 2005-30 decembrie 2005 Director interimar Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi;
1 ianuarie 2006 - Director General Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi (prin concurs).


Sursa : fanitardini.ro

~~~
Săndel Spînu

"Mă numesc Săndel Spînu şi sânt din Galaţi. 
Am învăţat să cânt la chitară undeva pe la sfârşitul şcolii generale şi asta datorită unui profesor de muzică ce ne-a predat în cls.a 7-a şi a 8-a, Dl. Prof.Ifrim Ivanciu. Într-una din ore ne-a invitat ca fiecare dintre noi elevii, dacă avem instrumente acasă să venim cu ele la şcoala. Personal aveam o chitară pe şifonier la care mai cântam din când în când, cunoscând la acea dată doar trei acorduri.
Nu a stat prea mult pe gânduri şi m-a invitat a lua lecţii de chitară. Am vorbit cu părinţii şi am început să iau lecţii.
Anii trecând, valul muzicii folk luând amploare, am început a cânta mult mai des, dar nici spectacolele de această factură nu le-am pierdut. Prin anul 1982, la Casa de Cultură a Sindicatelor a luat fiinţă “Cenaclul Dunarea”unde în urma unei audieri cei ce se ocupau cu “viaţa” acestui cenaclu, au hotărât să fac parte ca membru. Atunci am cunoscut nume sonore ale muzicii folk gălăţene,alături de care am cântat cu drag. Pot enumera pe: Cristian Diamant, Mihai Ochiu, Săndel Bălan(tatăl Andreei Bălan) şi Costel Iordache(Grup Glia-Folk), Nica Zaharia(membra a Cenaclului Flacăra), Adrian Enache (ce la acea dată cânta în trupa”Phoebus”ulterior plecând la Bucureşti.), Si regretatul nostru prieten ce a dat viaţa acestui cenaclu la Galaţi…Marian Corjos.

Activitatea mea artistică nu s-a limitat doar la a cânta în acest cenaclu, am cântat concomitent şi în spectacole pentru Clubul Tineretului, aici cunoscându-l pe Aurel Moldoveanu. Având serviciul în Şantierul Naval Galaţi la acea dată, am răspuns invitaţiei de a fi alături şi de sindicat, din aceasta întreprindere alături de formaţia de Estradă cât şi de brigada artistica, având spectacole în întreprindere şi nu numai.
Cum cu toţii eram obligaţi să cântăm în mai marele concurs al vremii de aur, Cântarea României, am urcat pe scena concursului, trecând de faza municipală dar….la faza judeţeană îmbrăcându-mã în blugi şi cãmaşã de blugi, având şi un cântec cu o tentă uşoară către conducerea statului de atunci, faţă de traiul zilnic, am fost eliminat. Motivul?? Simplu…”mai avea puţin şi spunea tot.”.Acestea au fost cuvintele unei membre din juriu, nu îi voi da numele căci nu merită, dar pot să spun că mi-a fost directoarea liceului ce l-am urmat, cât şi profesoară de limba şi literatura română şi vã mai pot spune cã abia ce se întorsese dintr-o vizită de lucru în China. Aceste fapte s-au petrecut prin 1987. Acele cuvinte de mai sus mi-au fost spuse de către un membru al juriului ce a ţinut cu mine şi care m-a chemat acasă la dânsul comunicându-mi ceea ce s-a vorbit în juriu. Se numea Cojocaru şi era director al Clubului U.J.C.M.Galaţi.
Nu mi s-a întâmplat nimic faţa de cele cântate, doar o mică apostrofare şi o indicare de deget primită pe aleile din şantier din partea secretarului de partid de la acea dată.
Interzicerea Cenaclului Flacăra de către conducerea de tristă amintire a avut urmări şi către localităţile din ţară şi ca drept loialitate faţă de “stăpân” conducerea de partid din Galaţi a interzis activitatea de muzică şi poezie a Cenaclului Dunărea.
Cu toţii ne-am refugiat să cântăm în alte locuri, fiecare cum a putut, alţii renunţând până azi. Eu încă aveam activitate în S.N.G.dar şi la Clubul Tineretului. Lipsa celor dintâi am resimţit-o.
După cum ştiţi sosirea revoluţiei nu a bucurat folkiştii, aceştia căzând pentru puţin timp în dizgraţie, folkul intrând într-un con de umbră.
În 1990 am cântat pentru o perioadă de 4-5 luni la Casa Armatei din Galaţi, dar m-am retras datorită multelor încurajări de a “cânta” noua conducere de la Bucureşti. Am refuzat total.
Anii au trecut şi prin 2000 am invitat un vecin împreună cu fratele său, ocazie cu care le-am cântat la chitară. Ştiam că fratele vecinului este chitarist într-o trupă şi cântă pe la nunţi. Atunci am primit invitaţia de a cânta la mici caffe-concerte în restaurantul”Perla Dunării”(Turnul TV) alături de trupa “Andante” din care face parte şi acest om, Sandu Şuierica, căruia îi mulţumesc. Nu mi-a fost deloc greu să reîncep a cânta, am început să îmi scriu piesele mele şi să le cânt. Anul trecut am evoluat alături de vechi prieteni ce şi-au unit forţele şi au alcătuit un grup ce cântă muzică folk şi care se numeşte “Strada Mare”, cântând la lansarea primului lor cd.

Aceştia sunt: Mihai Ochiu, Bogdan Stancov, Velu şi Nica Zaharia. Cred că în curând voi scoate un cd cu o parte din cântecele ce le cânt,cântece de dragoste şi pentru dragoste.
În continuare răspund invitaţiilor din Galaţi cu mare drag şi nu numai,iar de catva timp sunt alaturi si de poetii ce isi lanseaza volumele lor de poeme,pe care ii ajut cu mare drag pentru a da culoare festivitatii.
Cânt dragostea şi iubirea pentru că consider, că sunt cele mai pure şi adevărate sentimente pe pământ şi câteodată despre social.
Cred în revenirea folkului şi a poeziei, din ele am învăţat să iubesc natura, viaţa, oamenii.

Cu mult drag şi simpatie pentru voi…Săndel Spînu "


Sursa : ro.netlog.com

~~~ 

Vera Craciun
Data şi locul naşterii: 11 iulie 1960 – Tudor Vladimirescu, jud. Galati

 Studii: Management Brasov

Debut: 2011 – Meditații și cuvinte
 


                                           
       Volume de autor
 
 Volume de poezie:
-    Meditații și cuvinte – Editura Karta.ro –Onești, 2011
-    Doruri albe – Editura Națiunea – București, 2012
-    Strune de dor – Editura Pim – Iași, 2012
-    Flori dulci de cireșe amare - Editura Pim – Iași, 2012
-    Aproape de cer -Editura Pim – Iași, 2013
-    Pe valuri de albastru - Editura Pim – Iași, 2014

Cărți pentru copii:

-     Rochița cu buline – Editura Phoebus, 2013 – poezie
-     Mura – Editura Pim – Iasi, 2014 – povești
-     Printesa florilor  – Editura Pim – Iasi, 2014 – povești
-     Strălucirea zăpezii - – Editura Pim – Iasi, 2014 – povești
-     Îngerasul - – Editura Pim – Iasi, 2015 – poezii
-     Liniștea petalei roz - Editura Pim – Iasi, 2015 –povesti si poezii
-     Dimineți de copil - Editura Pim – Iasi, 2015 –povești
-     Dansul fulgilor de nea – Editura Silvius Libris Chișinău – 2015, povesti, poezii, ghicitori
-     Auraș - Fluturaș– Editura Silvius Libris Chișinău – 2016, povesti, poezii,Antologii: 


-     Fruntea cerului asudă-  volum antologic – Editura Karta.ro Onesti, 2011, (volum de debut)
-     Poezia culorilor- volum de pionerat in Republica Moldova, cu versuri pentru copii- Editura Karta Onesti
-     Spre tine, Doamne,  Editura Karta Onesti, 2013,
-     Insomnii Mătăsoase vol 1 – Editura Pastel Brașov, 2012
-     Insomnii Mătăsoase vol 2 – Editura Pastel Brasov, 2012
-     Insomnii Mătăsoase vol 3 – Editura Pastel Brasov, 2013

-     Ruga fără sfârșit –Ziarul Națiunea București, 2012,
-     Cu patria în suflet – Editura Națiunea București, 2013
-     Cu pupici pentru cei mici – Editura Inspirescu  - 2013
-     Simbioze lirice vol III – Editura Anamarol  Bucureşti – 2013
-     Simbioze lirice vol VI – Editura Anamarol  Bucureşti – 2014

-     De drag, de jale şi de dor – Editura Naţiunea – Bucureşti - 2013
-     Carraria- Editura Pastel Brașov, 2013
-     Dor de dor – editura Sfântul Ierarh Nicolae – 2014
-    Treptele Cuvântului – Editura Pim  Iași -2015
-    Reverența cuvintelor – Colegiul realizare: ASPRA -  Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice
-    Limba noastra cea româna - STARPRESS 2015 

-    Pod de dor pentru bunici – Expresia Ideii -2015
-    Iubind Poezia Cântecului de dragoste- 2015


Membru:
-    Asociația Universul Prieteniei –Iași
-    Asociația Expresia Ideii – Onești
-    Societatea Scriitorilor ,, C. Negri”- Galați

   Premii obţinute:

-     Premiul I si II – 2013, 2014  2015- Concurs naţional de poezie – RevistaLiterară “Dor de Dor”
-     Premiul I si III– 2014, 2015 - Concurs naţional de poezie pentru copii – RevistaLiterară “Dor de Dor”
-     Premiul Cenaclul ,, Grai matern’’ – Festivalul Internațional de poezie – Renata Verejanu – 2015

-    Mențiune – concurs internațional Starpress – 2014 – poezie
-    Mențiune specială – concurs internațional ,,Călător prin stele’’- 2016

-    Diploma de excelență pentru parteneriat și  cooperare eficientă ăn organizarea activităților comune de promovare și valorificarea patrimoniului cultural – Biblioteca Municipală ,,B. P. Hașdeu”- filiala ,,Ovidius”- Chișinău – mai 2014.

Cronici favorabile publicate în diverse reviste culturale cum ar fi : "Armonii culturale"  , "Pagina verde" , "Glas comun", ,,Poștașul’’, ”Observatorul” publicat in Toronto – Canada, Ziarul ,,Națiunea’’, ,,Porto Franco’’, ,,Convorbiri literare”, ,,Flori Dalbe” – Chișinău

 Publică în:
-    Revista ,Amprentele Sufletului’’,
-    Revista ,,Poștașul’’,
-    Revista de cultură a Societății Scriitorilor ,,C. Negri” PORTO FRANCO, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România,
-    Revista ,,Dor de dor”
-    Ziarul ,, Realitatea’’
-    Literatura pentru copii
 

Invitata  la emisiunile TV - Moldova – Chișinău si Expres Tv Galați

Prezentări de carte la:
 

Târgul Internațional de carte ,, Axis Libri” - Galați
Bibilioteca  Ovidius – Chișinău, 2013 2014, 2015
Salonul ,, La Creangă’’ – Chișinău - 2014
Biblioteca ,,Mihail Ciachir’’ Chișinău- 2014,2015
Biblioteca ,,Colegiul de Constructii’’ - Chișinău, 2013, 2014
Scoli si licee din Galați și din județul Galați , 2013, 2014, 2015. ~~~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu