marți, 12 martie 2013

VALORILE CULTURII ROMANESTI - CATINCA AGHACHE


 Născută la 10 februarie 1950; Deleni/ Hîrlău, jud. Iasi

 Debut publicistic în reviste : 1995, Cronica, Iasi : Constantin D. Stahi.

 Debut editorial

1998 : Metafore românesti din Iugoslavia. Antologie, vol.1. Editie îngrijită, prezentări de autori, selectie si note bibliografice de Catinca Agache, Iasi, Cronica.

 Cărti publicate – titlu, an, editură;

 Insularii, roman, prefată de Constantin Dram, Iasi, Feed Back, 2011;

 Literatura română din Voivodina , prefată de Nicu Ciobanu, Panciova, Libertatea, 2010, 388 p.;

Lector în bibliotecă. Eseuri, Iasi, Vasiliana, 2007, 2009, 134 p.;

 Fenomenul literar din Voivodina (Serbia) , Iasi, Feed Back, 2008, 182 p.;

 Literatură română în tările vecine 1945-2000 , prefată de Constantin Ciopraga, Iasi, Princep Edit, 2006, 495 p.;

 Metafore românesti din Iugoslavia . Antologie. Editie îngrijită, prezentări de autori, selectie si note bibliografice de Catinca Agache, Iasi, Cronica, vol. 1, 1998, 268 p.; vol.2. Editie îngrijită de Catinca Agache si Valeriu Stancu, 2000, 240 p.;

 Al. Husar. Biobibliografie , Iasi, Vasiliana, 2003, 150 p.; ed. reviz. si ad., 2006, 180 p.;

Biblioteci în timp . Catinca Agache si Emanuel Iftodi, Iasi, Princeps Edit, 2004, 184 p.;

 Ghid enciclopedic . Catinca Agache, Emanuel Iftodi, Iasi, Universitas XXI, vol.1, 2001, 140 p.; vol.2, 2001, 144 p.;

editia a 2-a revăzută si adăugită de Catinca Agache, Emanuel Iftodi si Marius Chelaru, 2008, 225 p.;

 Biblioteconomie. Valori traditionale si moderne , Iasi, Vasiliana’98, 2007, 241 p.;Volume îngrijite, prefete:

Grigore Bostan. A treia chemare, Iasi, Vasiliana’98, 2007, 235 p.

 Vanghea Mihanj Steryu. Ciuciurlu-a vreariljei: antologhii, Iasi, Vasiliana’98, 2007, 92 p.Premii, distinctii, burse, participări la festivaluri etc.;Premii - Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (Chisinău, 2010, 2007);

Premiul si Medalia de aur ,,Lumina’47”Cercul Honorus Causa (Panciova, 2007);

Premiul si Medalia de excelentă ,,Ierusalim 3000” a Uniunii Scriitorilor de Limbă Română din Israel (2007);

Premiul ,,Meritul cultural” (Chisinău, 2007);

Premiul ,,Poarta Sărutului”, Societatea de Limbă Română din Voivodina, Serbia (Novi Sad, 2006);

Premiul revistei ,,Tibiscus”, Festivalul international de poezie ,,Drumuri de spice”, Serbia (Uzdin, 2002);

Premiul si Placheta de aur ,,Mihai Eminescu” pentru istorie literară, Festivalul „Mihai Eminescu” (Orsova, 2001);

 Medalia ,,Meritul Cultural”, clasa a III-a, Presedintia României (2005); Medalia ,,160 de ani de la Unirea Principatelor Române, Congresul Spiritualitătii Române, 2010; Medalia ,,90 de ani de la Marea Unire’’, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni (Bucuresti, 2008); Medalia de argint ,,Cernăuti’600”(2008); Distinctia specială, Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus”, Serbia (Uzdin, 2002); diplomă jubiliară ,,Mihai Eminescu-Veronica Micle”, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni (Bucuresti, 2000); diplomă de excelentă, Salonului International de Carte din Republica Moldova (Chisinău,2010,2008,2007,2006,2004); C.P.E. ,,Libertatea”(Panciova, 1999).

 Burse : Bruxelles, Ministerul Culturii din România- Ministerul Culturii din Belgia, 1996.

 Participări la festivaluri : ,,Sărbătoarea Poeziei ” (Iasi, 1998-1010), ,,Zilele revistei Convorbiri literare”(Iasi, 1997-2010), Festivalul International ,,Lucian Blaga” (Lancrăm- Sebes-Alba Iulia, 2007), Festivalul International de Poezie ,,Mihai Eminescu” (Orsova, 2001); Zilele ,,Mihai Eminescu”(Botosani, 2006; Cernăuti, 2008), Festivalul International studentesc de creatie literară ,,Grigore Bostan”(Cernăuti, 2008-2010), ,,Vasko Popa” (Panciova, Serbia,2005), Festivalul International ,,Grigore Vieru” (Iasi-Chisinău), Festivalul International de Poezie ,,Drumuri de spice”(Uzdin, Serbia); Salonul International de Carte Românească (Iasi, 1991-2008); Salonul National de Carte (Chisinău, 1992-2008), Salonul International de Carte pentru Copii si Tineret (Chisinău, 1996-2008); Salonul de Carte Românească (Cernăuti, 2004-2007); Salonul de Carte (Novi Sad, 1998).

Sursa : http://usriasi.ro/agache.htm


Catinca Agache, Literatura română din Voivodina, prefată: Nicu Ciobanu, Editura Libertatea, Panciova, Serbia, 2010, 284 p.
 
Catinca Agache este, după stiinta mea, unul dintre cei mai preocupati observatori ai fenomenului „literaturii române din tările vecine”. Acesta este si titlul unei cărti pe care a publicat-o în 20005, si despre care s-a scris la vremea respectivă (subliniindu-se pionieratul si importanta ei), Literatură română în tările vecine. 1945-2000. În acea carte patru sectiuni se refereau la poezia din Banatul sîrbesc si Voivodina (Literatura română din banatul iugoslav-Voivodina. Începuturi si regăsiri de sine, apoi, în cadrul capitolului referitor la „generatia 60” si „deschiderea spre modernism”, Banatul iugoslav-Voivodina, o alta în capitolul V, referitor la „promotia 70” si „deschiderea către poezia actuală”, si, în final, ultima sectiune – în capitolul VI, referitor la generatia 80). Ulterior, Catinca Agache a publicat o altă carte (Fenomenul literar românesc din Banatul sîrbesc-Voivodina, 2008, 182 p.), în care s-a oprit numai asupra acestei zone din vecinătatea imediată a tării noastre.
Volumul apărut la Pancevo este, în fapt, o extindere si actualizare a cărtii amintite anterior. Structura volumului: Capitolul: I. Literatura română de pînă la 1945 (subcapitole: A. Perioada de pînă la 1918, B. Perioada interbelică. Ruptura si refacerea de punti), II. Literatura română de după 1945. Perioada postbelică (subcapitole: A. Fondarea miscării literare românesti din Voivodina si evolutia ei. Privire de ansamblu, B. Anii ’50 – valul traditionalistilor si calapodul realismului socialist, C. Anii ’60 si tentatia resurectionistă a deschiderii spre modernism. Noi traditionalisti, D. Anii ’70, modernistii si prima integrare în fenomenul literar general românesc. Traditionalistii tîrzii, E. Anii ’80 si sincronizarea cu fenomenul postmodernist din spatiul literar general românesc. Traditionalisti întîrziati, F. Anii ’90 si asigurarea primenirii literare. Douămiistii.
În prefata sa, o analiză interesantă (si o privire avizată), Nicu Ciobanu notează că „scrisul românesc din banatul sîrbesc este un fascinant «proiect» al unei populatii «dezrădăcinate», amplasate la periferia spatiului românesc” care „mereu a căutat să-si promoveze identitatea culturală si, implicit, cea natională”.
Sigur, această carte poate fi citită în varii grile, poate fi receptată, functie de interes, în diverse moduri. Eu am citit cartea si cu sufletul unui român care a avut sansa să călătorească, a simtit fiorul plăcut pe care mi l-a dat cuvîntarea în limba română (sau aromână) a unor oameni de la sute si chiar mii de kilometri de casă, în tările vecine. Si cu tristetea de a fi văzut si înteles, fie si în parte, că această „dezrădăcinare” de care vorbeste Nicu Ciobanu are multe chipuri, conturate de decizii politice mai vechi si, din păcate, si mai noi. Dar si cu interes, pentru că este o carte de interes pentru cei care vor să înteleagă amploarea fenomenului literar românesc în interiorul si în afara granitelor de stat actuale, care oferă si interesante analize, informatii, si, nu în ultimul rînd, un bogat material bibliografic.
 
Cătălin Ghită, Deimografia. Scenarii ale terorii în proza românească, cuvînt înainte de Serban Borbély, Editura Institutul European, Iasi, 2011, 216 p. 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu