luni, 15 august 2011

VALORI ROMANESTI DE AZI PENTRU MAINE

"Traditii Maramuresene "Scopul asociaţiei este culegerea, conservarea, valorificarea şi transmiterea tradiţiilor şi creaţiilor populare materiale şi spirituale româneşti şi ale altor etnii.


ASOCIAŢIA “TRADIŢII MARAMUREŞENE” este o persoană juridică nepatrimonială, nonprofit, apolitică şi independentă care sa înfinţat în MAI 2007 .
OBIECTIVELE pe care şi le propune Asociaţia în vederea realizării scopului sunt:
- activitatea de culegere şi valorificarea a folclorului în scopuri formative pentru copii si tineret
- crearea unui cadru propice pentru activitatea de cercetare, culegere şi transmitere a tradiţiilor şi creaţiilor populare
- înfinţarea de instituţii de educaţie şi învăţământ cu profil de artă şi creaţie populară (coregrafie,canto,muzică instrumentală)
- iniţierea şi desfăşurarea de cursuri de dansuri şi de muzică tradiţională, cursuri de instrumente tradiţionale, cursuri de artă plastică(olărit, sculptură, gravură, pictură, modelaje etc.)
- aceste cursuri se vor organiza la toate nivelele educaţionale: preşcolar (grădiniţe), elementar, gimnazial, liceal, postliceal, universitar, post universitar precum şi la nivel de adulţi.
- iniţierea şi organizarea de conferinţe, cursuri de pregătire profesională în domeniul tradiţiei populare, simpozioane, tabere de creaţie studiouri, expziţii etc
- înfinţarea de tarafuri, grupuri intrumentale, ansambluri folclorice de copii, tineret şi adulţi.
- organizarea de spectacole, festivaluri, competiţii, turnee locale, regionale, naţionale şi internaţionale în vederea promovării tradiţiilor şi creaţiilor populare în ţară si străinătate- editarea de cărţi, lucrări de specialitate, pliante precum şi materiale audio-video
- crearea, confecţionarea şi achiziţionarea de costume populare, instrumente muzicale elemente de recuzită, precum şi alte obiecte specifice artei tradiţionale naţionale şi internaţionale.
- contact direct cu purtătorii de folclor.
- conectarea pă internet în vederea promovării la cele mai înalte niveluri a scopului si activităţii Asociaţiei
- dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu alte O.N.G.
- orice alte activităţi compatibile cu scopul Asociaţiei...

Membri fondarori ai Asociaţiei „Tradiţii Maramureşene” sunt: Alexandru Chioran preşedinte Amalia Chioran vicepreşedinte şi Mariana Mureşan


Solisti vocali ai ansamblului sunt : Adriana Botis , Mihaela Iacob , Florina Barbos , Vasile Pop .

Sursa : http://traditiimaramuresene.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu