duminică, 26 februarie 2012

Postul - răstignire a patimilor şi înviere a iubirii milostive


Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) Matei 6, 14-21
  • "Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastra.
Sărbătoarea Sfintelor Paşti, ca sărbătoare a biruinţei lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat, presupune o perioadă de pregătire duhovnicească numită Postul Sfintelor Paşti. După cum ne spune Triodul în cântările duminicii de astăzi, numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, perioada Postului Sfintelor Paşti este o "primăvară pentru suflet", o primăvară pentru a cultiva seminţele sau darurile Duhului Sfânt, primite la Sfântul Botez. Această cultivare a darurilor Duhului Sfânt este creşterea virtuţilor, care culminează cu iubirea smerită şi milostivă. De altfel, numai iubirea smerită este cu adevărat creatoare de libertate, o iubire în care Dumnezeu este prezent şi lucrător prin harul Său.
Prin postire, dobândim prezenţa lucrătoare a lui Dumnezeu în noi ca iubire smerită şi milostivă, care se arată apoi în jurul nostru prin cuvinte şi fapte, prin atitudini şi stări duhovniceşti ale sufletului şi ale trupului.
Postul este, mai întâi de toate, o perioadă de eliberare de păcate şi de patimi egoiste, adică o perioadă de pocăinţă pentru tot ceea ce am făcut rău şi, în acelaşi timp, este o perioadă de înviere şi de luminare a sufletului cu prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se comunică omului prin rugăciunea unită cu postul, prin sfintele slujbe, prin citirea Sfintelor Scripturi şi ale Scrierilor Sfinţilor, prin Spovedanie, dar mai ales prin Sfânta Împărtăşire euharistică, pe care Biserica ne-o oferă mai des în această perioadă a anului liturgic.
Duminica după care începe Postul Sfintelor Paşti se numeşte Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cu scopul de-a ne reaminti că Adam a fost alungat din Rai pentru că nu a postit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu