marți, 16 februarie 2016

~ Aldyn - "Haina din garderoba destinului" ~

photo by Adrian Mociulschi 
[17.09.2014]


"Când pictura și literatura își strâng mâna, cuvintele prind aripi pe portativul inimii. Pentru Aldyn, poetul care cere doar cuvinte, nu tăcere, poezia se naște ca un Desen anticipativ dintr-o Fantezie La prima tragere.
           Deși prezintă o vădită apetență pentru versul clasic, verbul autorului nu este deloc vetust, acesta nesfiindu-se să abordeze teme majore precum viața sau moartea.
            În Drumul spre Golgota, printre Icoane și roboți, bat Clopote, iar Oamenii trec cu ochii Îngropați în lacrimi. Tot lacrimi sunt și florile în viziunea poetului: „Florile, - sunt lacrimi ce-nfloresc doar în cădere” („Lacrimi de existență...”).
            La prima vedere, poet pragmatic, preocupat de trecerea timpului, nu de puține ori, pana eului liric se lasă sedusă de onirism.
           Tânărul Aldyn trăiește într-un vis încă neîmplinit și doar perseverența îi poate da din garderoba destinului haina de poet. Noi nu-i dorim decât să rămână în continuare răsfățatul muzei, căci acest volum de versuri „Cuvinte de metal” anunță un debut promițător."

 Sebastian Golomoz

 A şasea himeră – Tentaţie
34x55 cm [2013]
(vopsea şi ulei pe hârtie)
 


Umbra…


Mi-am întins degetul să te creez
peste cadavrele nefulgerate ale nopţii;
Şi din nimic am vrut să te sculptez,
Spre a pluti în Umbrele eternităţii…

Dar clipele s-au adunat grămadă,
La limita neîntrecută-a existenţei.
Se numărau şi nu puteau să cadă,
În lacrimile crude ale penitenţei…

În depărtare, se înălţa impunător doar Sfinxul
Cu ochii lui însângeraţi, Şi goi de aşteptare
Ce se însângerau în spini, cum numai Crucifixul
Se chinuia să-şi verse ultima suflare…

Apoi eram doar noi: Martirul şi Tâlharul
În mâini strângeam pocalul roşu al Virginei.
Tu ai băut din el şi ai primit din ceruri Harul
Iar eu, pedeapsa nemişcării şi a crimei…

Atunci, mi-am întins degetul să te ating
Şi din întunecimea zilei de pe urmă
Când toate clipele evoluând, se sting
M-am transformat pe loc în Umbră…Aldyn

„Cuvinte de metal” (Poezii)
 Editura Axis Libri, Galaţi 2016
 

     "În urmă cu doi ani, la cafeneaua artiștilor „La Fani”, un tânăr m-a abordat cu timiditate: n-aș vrea să vizitez atelierul său de pictură?...  Așa l-am cunoscut pe Alexandru Dănilă, ALDYN, cum s-a auto-botezat. Lucrările sale, multe foarte sugestive, au rămas în cafenea până la regretabila închidere a acesteia. Nu trecuse mult de la vernisarea expoziției sale, că Aldyn m-a abordat din nou; acum avea un caiet cu versuri... Ce să facă? Să mai scrie? Aș vrea să îl citesc la serile de poezie și muzică?...
     Acum, cu același timid-curaj, mi-a întins o carte: „Cuvinte de metal”... Am răsfoit-o... m-am oprit... și m-am întors la pagina șapte (primul poem): „Mă zbat, Creez, răsucesc secundele, Interpretez...”. Și nu am mai răsfoit volumul... Am citit toate cele 55 de poeme... Am descoperit sufletul unui tânăr, cu preocupările, angoasele, iluziile și speranțele sale. De fapt, el singur se definește cel mai bine: „Cablurile conștiinței mele / zăceau lovite în rotiri, de fragede perle / Cuvântul se descompunea-n artere / în răscolirea strigătului de durere... (Cabluri de dezintegrare - pag.72)
     Cititorule, sunt convins că nu pierzi vremea dacă-l vei parcurge pe Aldyn și versurile sale. Merită!"


Vlad Vasiliu

~~~ 

 "Prin umbre, lumini, revărsări și talent peste chipuri imaginare sau nu, Aldyn amplifică frumusețea și acaparează privirile uimite de fastul culorilor.
     Cu tinerețea alături, el parcurge drumul creației, atent la detalii, risipind peste tot vraja sufletului îndrăgostit. Când sentimentul se preschimbă în artă, apar formele seducătoare, grave, senine.
      Frumosul capătă o manifestare a ideii, iar în fața contemplării, acesta devine o strălucire a inimii unui artist, pe nume Aldyn."


Vera Craciun 
Halucinant 1 – Subconştient
55x89 cm [2015]
(vopsea şi ulei pe hârtie)

 O revărsare…


O revărsare…
şi-un gol în timpul care se opreşte…
Acelaşi orizont nemărginit şi viu,
la capătul de zi din mica ta poveste
Aceeaşi fantezie, (frenezie!)
din ceasul oglindirii de la început…

probabil un Sărut,
pierdut şi încastrat în vremea de demult
copii şi generaţii [ce nu-şi vor prinde niciodată]
Cuvântul alb din care s-au născut…
Ei trec grăbiţi în sfere oarbe de rostogoliri
Prin lungul Labirint al tristei deveniri!

De-ai vrea să ştii ce scop fundamental 

Se-ascunde-n toate câte tac
Ce Vis suprem (accidental!)
A pus la cale existenţa,
Te vei lovi de-aceleaşi cabluri înnodate
Şi-atunci; De-ai vrea să le dezlegi
Se vor lega mai tare, Toate…

Vei fi doar tu
şi un mister apăsător ce te-mpresoară
„De ce-ai venit, Ce-ar trebui să faci?”
Sunt lucruri, Ce nimeni n-o să ţi le spună!
Căci existenţa-n sine te doboară!
Răspunde-ţi singur,
şi poate-aşa vei fi mai fericit
Mai plin de golul ce te-a zămislit.

Dar nu! Tu eşti un om, mereu nedumerit,
mereu nefericit.
Îţi spui că totul e făcut să aibă doar un drum:
O cruce ce se-nalţă din pământ! Un fum!
Un chip rotund ce-i totdeauna sfânt!
Pe care când îl rogi, adesea îţi vorbeşte;
De ce tot crezi cu-nverşunare
că totu-i doar O revărsare…
şi-un gol, În care timpul nu mai socoteşte;
Se opreşte…(?)


 Aldyn

„Cuvinte de metal” (Poezii)
 Editura Axis Libri, Galaţi 2016
 

 ~~~
 
"Pe Aldyn l-am cunoscut în urmă cu mulți ani, în momentul în care pregătea prima sa expoziție de grafică și desen. Am fost fascinat din prima clipă de abordarea sa stilistică, care reprezenta pentru mine o necunoscută, femeia biomecanică depășind granițele imaginației mele. Peste ani, luând contact cu tot mai multe din lucrările sale, am constatat cum valoarea artistică a acestuia este în ascensiune, fapt confirmat de aprecierile venite din partea unor somități în domeniul artelor plastice, precum și prin prisma premiilor obținute sau a expozițiilor vernisate în țară.
     Pe nesimțite, considerația pe care i-am purtat-o mereu s-a materializat într-o prietenie necondiționată, care s-a concretizat pe fundamentul unui caracter integru, conturat de un spirit creativ și receptiv, în ciuda unor false impresii oferite de aparițiile sale retrase, taciturne.
     Sunt onorat de prietenia pe care mi-o poartă, de simplitatea și franchețea cu care-și împărtășește sentimentele, dar și de autoritatea cu care-și impune talentul creativ, compromisul nefiind deloc o opțiune demnă de luat în seamă."

Marius Cioarec Devoalare 1
34x55 cm [2015]
(vopsea şi ulei pe hârtie)


ALDYN, pe numele său real Dănilă Alexandru-Adin, s-a născut la data de 26 martie 1988 în România, oraşul Galaţi, şi este un artist contemporan, pasionat de pictură şi literatură. Dintre curentele artistice pe care le abordează, putem aminti: realismul, hyperrealismul, cubismul, biomecanismul, sau simbolismul.

   2003-2007: Liceul Teoretic „Dunărea” din Galaţi, cu profilul matematică informatică intensiv.
   2007-2010: Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi.
   În prezent (2016): student (an III) la Facultatea de „Istorie, Filozofie şi Teologie”, cu specializarea Sociologie.

Expoziţii personale de pictură:
„Aldyn şi Arta realităţii” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2008), „Biomecanism de vis” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2008), „Portrete şi Oglinzi” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2009), „Aldyn şi Arta realităţii” (Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia din Galaţi, 2009), „Garguiele” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2010), „Interferenţe” (Muzeul de Ştiinţele Naturii din Galaţi, 2011), „Morfism” (Opera Naţională Bucureşti, 2011), „Gânduri incomplete” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2011), „En-Armonie” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2012), „Vis biomecanic” (Muzeul Naţional Peleş, 2012; concurs, locul I) „Biomecanicele” (Muzeul Naţional Peleş, 2012; concurs, locul II), „Dezvăluire” (Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2012), „Nuduri” (Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi, 2012), „Contact” (Muzeul de Ştiinţele Naturii din Galaţi, 2014; Noaptea Muzeelor), „Păşind printre chipuri” (Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia din Galaţi, 2014), „Contact” (Cafeneaua Artiştilor „La Fani” din Galaţi, 2015).
În domeniul graficii şi al picturii a realizat un număr de aproximativ 300 de tablouri de mici şi mari dimensiuni, cărora li se mai pot adăuga şi creaţiile de artă digitală.

Cărţi publicate:
„Căderea în gol” (Povestiri din Memorie), Editura Axis Libri, Galaţi 2011; „Cuvinte de metal” (Poezii), Editura Axis Libri, Galaţi 2016; „Oraşe întinse pe vârf de retină” (Roman), Editura Axis Libri, Galaţi 2016.~~~

Dezvaluire
55x88 cm [2011]IUBIREA CA SIGILIU AL TIMPULUI 

Poezia lui Alexander Aldyn pare o incantație delicată, punctată din loc în loc de viguroase explozii emoționale, demne de un spirit tânăr și generos, pentru care bucuria de a trăi presupune în egală măsură asumarea riscului unei tristeți fără de leac. 
     Impresionante sunt notațiile sale lirice despre iubire, ce ne amintesc de niște stampe japoneze seducătoare prin desenul pur. 
     Tema timpului nemilos, care transformă până și desăvârșita frumusețe într-un noian de amintiri plumbuite, e prezentă nu o dată în universul liricii lui Aldyn, poetul (în ciuda tinereții sale biologice) părând un înțelept care înțelege că singura șansă a omului de a birui efemerul este capacitatea sa de a iubi necondiționat și total. 
     Există câteva elemente paradigmatice în această lirică plină de grație: privirea plină de semnificații, trecerea inexorabilă a timpului, seninătatea pe care ți-o conferă trăirea reciprocă a împlinirii prin intermediul celuilalt, salvarea de la pieire, prin intermediul credinței până la capăt în puterea omului de a se înălța deasupra tuturor provocărilor întunecate ale vieții.              
      Alexander Aldyn este un poet de reală înzestrare, despre care (suntem siguri) vom mai auzi. E sincer, deține instinctul muzicalității și reușește să evite clișeele prăfuite, cele care parazitează în general versul și-l transformă într-o banală proză.

Cristian Sandache 

~~~ 


Nu foarte des ţi se poate întâmplă să constaţi că cei mai simpli oameni sunt şi cei mai valoroşi. Nu este o regulă, însă atunci când întâlneşti un astfel de caz (mai ales în imediata ta apropiere) nu poţi decât să realizezi cât de binecuvântat eşti. Cei care îl cunosc mai bine mă pot contrazice, desigur.
     Ochii mei l-au văzut iar sufletul meu i-a simţit prezenţa vibrândă. Mereu în „banca sa” fără să biciuiască retina celor din jur, îşi face conştiincios temele.      

     Cred că cei care au şansa să îl aibă aproape ar trebui să fie mai îndrăzneţi decât am fost eu şi să îl abordeze.
     Pragmatic, chiar semiotic, aş spune, sau un blând titirit care foloseşte valoarea pentru crearea valorii fiecărei atingeri punctuale. Nerăbdarea sa, verva sa contagioasă îmi spune că nu prea face casă bună cu compromisul indiferent din ce zonă ar veni acesta.
     Arde precum o torţă şi hrăneşte precum o candelă.
     Creaţia sa, fie că este rodul penelului sau al condeiului îl reprezintă întru totul, putând lesne să regăsim câte o clipă din el peste tot unde îşi aşterne semnătura.
     Nu aş putea să îl recomand anume cuiva pentru că el este benefic tuturor, aş discrimina. Mi l-aş fi dorit frate, însă aş fi fericit dacă îmi va deveni prieten.
     Onorat pentru că-i sunt contemporan, am plăcerea să vi-l prezint pe Dănilă Alexandru-Adin sau Aldyn cum îl ştiu deja iubitorii de frumos.


Eugen Emeric Chvala 

Furie
34x55 cm [2013]


~~~ 


24.02.2016
 17:00 - 19:00

 Casa Serfioti 

împreună cu 

Cenaclul literar Serfioti 

vă aşteaptă la o lansare de carte inedită, aparţinând tânărului artist şi scriitor ALDYN Alexander, care îşi va lansa primul volum de versuri. 

,Editura Axis Libri
 Galaţi 2016

Amfitrionii evenimentului vor fi actorul şi poetul Vlad Vasiliu şi scriitoarea Vera Crăciun. De la eveniment nu vor lipsi nici acordurile melodice ale lui Săndel Spînu şi ale doamnei Tamara ManeaALDYN Aripa stângă a himerei multivăzătoare
pe fundalul „Nella gray no. 4”.
artă digitală, 2015Seara va fi plină de muzică, poezie
 precum şi de multă voie bună. 

Intrarea este liberă! 


~~~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu