miercuri, 24 februarie 2016

~ Fără tine ...nu vreau te ştiu
departe-n cărări
săpate în stâncă
de lacrimi şi-uitări.


nu pot te las
pierdută pe veci
pe streşini de timp,
sub lespezi prea reci.


nu ştiu existe
o alta ca tine,
nu cred primesc
un alt suflet pâine.


şi chiar de ar fi
'n pustiu -mi petrec
perpetua-mi clipă
încins de-un edec,


nu-i chip adorm.
nu-i chip respir.
fiiva-mi ursita
strein cimitir ?


***

întreg sunt cu tine.
cu tine sunt EU.
cu tine renasc
în fier de ilău.

prin tine soarbe
albastrul finit.
prin tine pot fi
un etern infinit. 


***

o ... palidă clipă
ce zbori nevăzut
cu paseri, cu tot ...
cu tot ce-am avut.

haină ce eşti
cu sufletul mieu,
trufaşă şi slută
tu muică d'emfeu.

da, tu belicoasă
zâmbire de lut
ce-oferi amăgire
de ciob mult prea slut.

tu, veşnică ghiară
ce-mi zgârii pe cer,
năpastă-mbrăcată
în strai de aber.

lasă simt
cocori fâlfăind
şi cetini miros
din codrul fecund.

lasă prind
dimineţile reci
şi ceaţa, şi ploaia
ce udă poteci.

-i simt cald parfumul
cosiţelor moi,
fur eu din ambra
sânilor goi !

şi-apoi ....

tu dute !
şi uită-m'aici
...
cu chipu-mi zâmbind
trăind fără frici !


23.02.2015
E.E.C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu