duminică, 5 august 2012

Festivalul Cântecului Patriotic: ”LA OARBA ȘI LA IERNUT”, ed. a II-a

 Forţa unui eveniment istoric stă în puterea sa exemplificatoare. Există momente în viaţa fiecărei naţiuni care închid în ele toată istoria acesteia. Ele spun totul despre sufletul acelei naţiuni şi despre felul ei de a fi în lume. Asemenea momente se cer a fi reamintite pentru puterea lor modelatoare, pentru datoria faţă de acei oameni care au dat frumuseţe şi înălţare clipelor tragice.
Împreună cu Ciprian ISTRATE, organizăm acest Festival al Cântecului Popular Patriotic de la Oarba de Mureş cu gândul la eroii care acum 68 de ani şi-au aşezat viaţa la temelia patriei, dar şi la noi cei de astăzi. Pentru a ne reaminti dar şi pentru a învăţa. A învăţa despre dragoste de ţară, despre sânge şi lacrimi, dar mai cu seamă despre străduinţa de a rămâne Oameni şi Fraţi!
„NU VĂRSAŢI LACRIMI PE MORM
INTELE EROILOR, CI MAI CURÂND SLĂVIŢI-I ÎN CÂNTECE, CA FAIMA NUMELOR LOR SĂ RĂMÂNĂ UN ECOU ÎN LEGENDA VEACURILOR” – este un îndemn pe care înaintaşii noştri l-au gravat pe unul dintre monumentele înălţate în cinstea eroilor neamului.
Cântecul Popular Patriotic este tezaurul cel mai de preţ al unui popor în care se găsesc depuse trofeele eroilor măririi noastre, virtutea şi amarul, eroismul şi patria care lămureşte de la sine originea poporului nostru, lupta sa de veacuri pentru apărarea pământului sfânt al ţării precum şi garanţia existenţei sale în istorie.
Aici, la Oarba de Mureş, unde, în toamna eliberatoare a anului 1944, Mureşul s-a făcut roşu de sângele celor peste 11500 de ostaşi români căzuţi pentru eliberarea pământului sfânt al ţării, aici coboară parcă întregul Ardeal cu patimile lui aspre, cu dorurile sale prinse în plânsul doinelor şi care dau ritmul secular al istorie noastre pe care trebuie să o ducem mai departe.

Vă așteptăm alături de noi, pe data de 15 august 2012, la OARBA DE MUREȘ!

Director Artistic al Festivalului
Dorin Grama

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu