duminică, 12 august 2012

Parteneri media ai Radio Sufletel


CÂMPULUNG-MOLDOVENESC -oraş din partea central-vestică a judeţului Suceava, aşezat pe valea cursului superior al Moldovei, în depresiunea formată de lanţul Carpaţilor Răsăriteni şi Obcinele Bucovinei, la 70 km. depărtare spre nord de oraşul Suceava.
La Câmpulung, în trecutul îndepărtat, a fost centrul unui ţinut liber "Ocolul Câmpulung". Dezvoltarea oraşului a fost favorizată de poziţia lui geografică, fiind punct de vamă, în secolul al XVI-lea, a drumului care trecea peste pasul Mestecăniş, prin Cârlibaba şi Borşa, în Transilvania de nord.
Caracterul de libertate fiscală a celor din Ocolul Câmpulung ne este atestat în anul 1716 de "Descriptio Moldaviae" a lui D. Cantemir. El menţionează 3 ţinuturi libere ale Moldovei, anume Ocolul Câmpulung, Ţinutul Vrancei şi Ţinutul Tigheciului.
Toate aceste drepturi străbune au fost nesocotite după încorporarea teritoriului la imperiul austriac în anul 1775.La ocuparea Bucovinei de austrieci, în anul 1774, existau la Câmpulung 377 familii, din care cele mai multe se ocupau cu creşterea vitelor şi tăiatul lemnelor în pădure. Curând aşezarea a cunoscut o dezvoltare rapidă. în anul 1794 a fost declarat târg, în anul 1866 a devenit oraş, iar în 1888 a fost legat de reţeaua de căi ferate, prin construirea liniei ferate Dărmăneşti-Câmpulung, ramificată până la Fundu-Moldovei şi Moldoviţa. în anul 1902 s-a deschis traficului tunelul de la Mestecăniş, legând Câmpulung cu oraşul Vatra-Dornei şi apoi, în anul 1938, linia ferată a trecut munţii până la Ilva Mică.Existenţa unei colonii catolice la Câmpulung este atestată în anul 1784, când capelanul generalului Spleny, preotul carmelitan Paul Harrasch, înfiinţează Capelania locală la Câmpulung. Aici a stat preotul observant Marian Meszana, iar în anul 1785 a devenit centru parohial, sub conducerea preotului diecezan Pr. Augustus Daszkiewcz.
Parohia Câmpulung este una din cele 9 parohii dezmembrate de la Episcopia Bacău şi integrate la Arhiepiscopia de rit latin din Lemberg, cu decretul sf. Scaun din 11 apr. 1796.
Biserica catolică din Câmpulung Moldovenesc a fost construită din fondul religionar, în anul 1815, de guvernământul Galiţiei şi cu reparaţiile impuse de scurgerea timpului, există şi astăzi.
Casa parohială din Câmpulung a fost alături de biserică şi a intrat în zona de sistematizare a oraşului, fiind demolată. După evenimentele din 1989, prin efortul pr. Francisc Simon, bunăvoinţa binefăcătorilor şi contribuţia credincioşilor a fost construită o nouă casă parohială.


Preot paroh Petru Bisog


Sursa :  http://parohiacampulung.ro/index.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu